Aktuality

Zameranie pracoviska

Testovacie a verifikačné pracovisko gumárenských výrobkov (TVP GV) je zamerané na testovanie gumárenských výrobkov, s osobitným zameraním na stanovenie ich mechanických a fyzikálnych vlastností. Hlavnou funkciou TVP GV je poskytovanie testovacích (servisných) služieb a technologických expertíz.